O nás

♣ MUDr. Olga Svobodová mladší na fotu níže (cca r. 1982)  s MUDr.Olgou Svobodovou starší

  • 1. lékařská fakulta UK – absolutorium r.2005
  • atestace v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé r.2012
  • členka SPL ČR, SVL J.E.Purkyně, ČLK (povinně)
  • angličtina, němčina konverzačně + český jazyk pokročile

♣ Evelína Rutová – zdravotní sestra